HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 25/08/2560 ]
เตรียมเปิดแอพสุขภาพ ประเมินความอ้วนผอมน้ำหนักที่เหมาะสม รวมข้อมูลทุกสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

 รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 24 ส.ค. สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมสุขภาพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือ Bangkok Health Application ด้วยงบประมาณ 3 ล้านบาท โดยแอพ ดังกล่าว เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการสุขภาพผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ภายในแอพพลิเคชั่นจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.ข้อมูลและบริการสุขภาพเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพต่าง ๆ ของ กทม. โดยแอพจะแสดงข้อมูลสถานที่ตั้งภาพประกอบการเดินทาง เช่น โรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ห้องสมุด ห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สวนสาธารณะ ตลาดสด ร้านอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 2.การประเมินสุขภาพด้วยตนเอง ผ่านแอพ เช่น ประเมินส่วนสูง และน้ำหนักที่เหมาะสมกันการประเมินกิจกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้น และ 3.โปรแกรมการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุการติดตามดูแลและการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ โดยก่อนหน้านี้ กทม. ได้มีการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากนี้จะเป็นการดำเนินการจัดทำแอพคาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 6 เดือนในการดำเนินการ ซึ่งน่าจะสามารถใช้งานได้ปลายปี 2560 หรือต้นปี 2561
          วันเดียวกันนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการชุมชนสุขสันต์ 26 ซอยลาดพร้าว 101 แยก ซอย 56 เขตบางกะปิ ซึ่งศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครแห่ง ที่ 11 ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอนวิชาความรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุโดยเน้นวิชาที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจควบคู่กับการฝึกทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการต่อและเผยแพร่ในกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุหรือชมรมออกกำลังกายที่ดูแลอยู่รวมถึงเป็นศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ
          นายทวีศักดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดจึงถือได้ว่าสังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯมีจำนวนผู้สูงอายุ 14% จากจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ซึ่งพื้นที่เขตบางกะปิมีประชากร 100,000 กว่าคน เป็นผู้สูงอายุประมาณ 24,000 คน คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 20% การเตรียม ความพร้อมและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุถือเป็นสิ่งสำคัญ กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่พบปะเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกันโดยจะขยายให้ครบทั้ง 50 เขตต่อไป.


pageview  1144328    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved