HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 25/07/2560 ]
รพ.กาฬสินธุ์จัดประชุมวิชาการเตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ

 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ร่วมแถลงข่าวจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย" โดยมีบุคลากร แพทย์ พยาบาล ชมรมผู้สูงอายุ สื่อมวลชน ร่วมงานจำนวนมาก
          นายแพทย์ณรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่  7 กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยในปัจจุบันมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 14.5 ของประชากร และคาดว่าในปี 2568 จะมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ระบบสวัสดิการ และระบบบริการสุขภาพ โดยคาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการผู้สูงอายุถึง 228,482 ล้านบาท จึงเป็นความท้าทายที่นักการสาธารณสุขและทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งชุมชนต้องเตรียมพร้อม ทั้งในระดับหน่วยงาน หน่วยบริการ ท้องถิ่น ชุมชน ครัวเรือน จนถึงระดับบุคคล
          ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่  7 กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดังกล่าว เขตสุขภาพที่ 7 จึงได้ร่วมกับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารกาฬสินธุ์ คือ ร้อยเอ็ดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ จัดกระบวนเรียนรู้เพื่อกำหนดอนาคตพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อไขปริศนา ผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่น และผู้ทรงวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุจากเมืองไทย ร่วมบรรยายและสัมมนา มีการแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงานวิชาการมากกว่า 500 เรื่อง นายแพทย์ณรงค์กล่าว
          นายสุวิทย์ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ มีความยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในครั้งนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมองอนาคตเพื่อดูแลผู้สูงอายุให้สุขภาพดี มีอายุยืน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และชาวโลก ทั้งนี้ จ.กาฬสินธุ์ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และมีเส้นทางที่สะดวกสบาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ สถานที่สำคัญ ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติตามแนวทางศาสตร์พระราชา ตลอดทั้งอัตลักษณ์ด้านของดี ประเพณีวัฒนธรรมของชาวกาฬสินธุ์ เช่น อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ พระธาตุยาคู พระพุทธสถานภูปอ วัดวังคำ วัดภูค่าว พิพิธภัณฑ์สิรินธร สะพานเทพสุดา หาดดอกเกด เขื่อนลำปาว ตลอดทั้งผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหม ที่สามารถเชื่อมโยงเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ที่จะทำให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้สูงอายุ ได้เปิดมุมมอง นำมาประยุกต์และจัดการกับสุขภาพจิต สุขภาพกายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ.


pageview  1144350    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved