HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ [ วันที่ 01/03/2560 ]
สธ.เชียงใหม่เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ แนะ'ปิดล้างเลี่ยงหยุด'ป้องกันโรค

  ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น จึงขอแนะนำประชาชนใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ โดย 1.ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดควรใช้หน้ากากอนามัย 2.ล้าง คือ ล้างมือบ่อย ๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ 3.เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4.หยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มป่วยหรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน ส่วนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ จากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2559 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น 11,490 ราย ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ชนิด A จำนวน 4,681 ราย ชนิด B จำนวน 3,473 ราย ชนิด AH1 19 ราย ชนิด AH1N1 4 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด และใน เดือน ม.ค.-8 ก.พ. 2560 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,016 ราย และอาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2560
          ทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชนดูแลตนเอง และคนในครอบครัว ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หากมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีไข้สูง ต้องรีบพบแพทย์ภายใน 48 ชั่วโมง ส่วนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1.หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปีทุกคน 3.ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เป็นต้น และ 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป.


pageview  1144352    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved