HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก [ วันที่ 01/09/2560 ]
3 รพ.กทม.รับดูแลผู้ป่วยจากเอกชนถอนตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ออกมาระบุกรณีประชาชนผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากโรงพยาบาลเอกชนถอนตัวจากการเป็นหน่วยบริการบัตรทองว่า ตนมีความห่วงใยประชาชน จึงได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์ ซึ่งดูแลรับผิดชอบรพ. ในสังกัด 9 แห่ง พิจารณาถึงแนวทางรองรับการให้บริการประชาชนหลังจาก รพ.เอกชนขอถอนตัวจากระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ รพ.มเหสักข์ ซึ่งขอลาออกจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ รพ.อีก 4 แห่ง ที่แม้ไม่ได้ลาออกแต่ไม่รับเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อของคลินิกชุมชนอบอุ่นบางแห่ง เพื่อลดความแออัดการใช้บริการ ผู้ป่วยใน ได้แก่ รพ.แพทย์ปัญญา รพ.วิภารามปากเกร็ด รพ.บางนา 1 และ รพ.กล้วยน้ำไท
          ทั้งนี้เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยมีความต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยรพ.สังกัด กทม. จะรับดูแลผู้ถือสิทธิบัตรทองจาก รพ.มเหสักข์ และรับเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อให้กับคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ได้รับผลกระทบ รวมจำนวนผู้รับบริการ ที่ต้องดูแลทั้งสิ้น 101,218 คน แบ่งเป็น รพ.กลาง 37,416 คน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 41,622 คน และ รพ.สิรินธร 22,180 คน ดังนั้นผู้ที่ถือบัตรทองจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสามารถเริ่มใช้บริการที่หน่วยบริการแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
          ด้านนายแพทย์สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กล่าวว่า เราพร้อมให้บริการประชาชน ตามที่มีรพ.เอกชนในพื้นที่ คือ รพ.มเหสักข์ และคลินิกชุมชนอบอุ่น 3 แห่ง ได้แก่ ดอกไม้เวชคลินิก มเหสักข์คลินิก 1 คลินิกเครือบางนา 1 ถอนตัวจากการให้บริการสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบ 41,622 คน โดยจัดสรรให้หน่วยปฐมภูมิ เช่นศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ และคลินิกชุมชนอบอุ่นในเครือรพ.เจริญกรุงฯ สำหรับรพ.เจริญกรุงฯจะเป็นหน่วย รับ-ส่งต่อ ปัจจุบันรับดูแลสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าเดิม 153,428 คน เพิ่มอีก 41,622 คน จะเป็น 195,050 คน ดูแลสิทธิประกันสังคม เกือบ 40,000 คน รวมทั้งสิ้น 2 แสนกว่าคน
          ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเราจะดูแลผู้ป่วยได้ทุกสิทธิการรักษา ด้วยเป็นรพ.ขนาดใหญ่ขนาด 434 เตียง มีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 2,000 กว่าคน ปีนี้ได้อัตรากำลังเพิ่มอีก 210 ตำแหน่ง มีความพร้อมทุกด้าน เชื่อมั่นว่าจะให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ


pageview  1145516    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved