HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 16/05/2560 ]
สบส.บังคับ'สปา'ให้ทดสอบความรู้

 นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า ขณะนี้กรมสบส.ได้ออกประกาศ คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมิน ความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการสปา โดยกำหนดให้ผู้ที่จะขอใบอนุญาตเป็น ผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) เพื่อสุขภาพรายใหม่ จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ ซึ่งกรม สบส.จะกำหนดจัดสอบปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 นี้ กำหนดสอบประมาณปลายปี 2560 ที่สนามสอบ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่
          นพ.วิศิษฎ์กล่าวอีกว่า ส่วนผู้ที่จะขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) รายเก่า ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถและได้รับการรับรองมาก่อนที่ประกาศมีผลบังคับใช้ คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีสิทธิ์ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) ภายใน 180 วัน คือ ภายในวันที่ 21 มิ.ย.นี้เท่านั้น


pageview  1144328    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved