HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 12/05/2560 ]
หมอชี้เด็กป่วยคลั่งผอมเพิ่ม

  พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะที่หลายฝ่ายพยายามควบคุมภาวะเด็กอ้วนให้น้อยลง แต่ปัจจุบันกลับพบว่ามีสถิติเด็กที่เป็นโรคคลั่งผอมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คือ กลัวอ้วนจนมีการล้วงคอให้อาเจียน กินยาระบาย มากๆ ไม่กินอาหาร เพราะกังวลว่าจะอ้วนทั้งที่ความจริงคือผอมอยู่แล้ว
          "โดยคนไข้อายุน้อยสุดที่ตนเองตรวจเป็นเด็กระดับชั้น ป.3 ซึ่งเดิมจะพบคนไข้ในช่วงวัยอยู่มหาวิทยาลัย ถ้าพ่อแม่ หรือครูสังเกตเจอเด็กให้รับส่งเข้ารับการรักษา เพราะอาจเกิดอันตรายได้ เช่น เด็กเดินแล้วล้มหมดสติ เสียชีวิต บางรายชีพจรเต้นอ่อน 38-40 ครั้งต่อนาที ขณะที่คนปกติจะอยู่ 70-72 ครั้งต่อนาที" พญ.อัมพรกล่าว
          ในส่วนของเด็กที่เป็นโรคอ้วน ต้องมีการปรับพฤติกรรมการกินของเด็กๆ ให้เหมาะสม ซึ่งการบังคับ การห้าม หรือขู่ให้กลัวอย่างเดียวไม่ได้ผล อาจจะได้ผลแต่ก็จะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมา ฉะนั้นควรสร้างกระบวนการคิดของเด็กให้มีวินัย ให้รู้ว่าขนมหรืออาหารประเภทนั้นๆ อร่อย แต่กินได้มากแค่ไหน ทำให้เด็กรู้จักควบคุมความอยาก ซึ่งจะทำให้มีพฤติกรรมการกินที่ถูกต้อง
          ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยนนท์ กุมารแพทย์ และอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในไทย ผู้ใหญ่ 1 ใน 3 มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน เด็กอายุ 6-14 ปี สำรวจเมื่อปี 2558 พบว่ามีภาวะโรคอ้วน ร้อยละ 12.6 เฉพาะในเขตกรุงเทพฯจากการสำรวจใน 5 โรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยดูดี เมื่อปี 2559 พบว่า มีภาวะโรคอ้วนร้อยละ 16.6 ที่น่าห่วงมากคือในร.ร.เอกชนที่พบว่าเด็กมีภาวะโรคอ้วนเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากร้อยละ 18.9 ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34 ในปี 2559


pageview  1141560    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved