HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 05/05/2560 ]
แนะใช้ 3 ส.สกัดทำร้ายตัวเองผ่านโซเชี่ยล

    นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงพฤติกรรมเลียนแบบไลฟ์สดทำร้ายตัวเองว่า กรมสุขภาพจิตแนะนำใช้หลัก 3 ส. ยับยั้งการทำร้ายตนเอง คือ 1.สอดส่องมองหาผู้ที่มีความเสี่ยง 2.ใส่ใจรับฟังคนรอบข้าง และ 3.ส่งต่อเชื่อมโยงให้ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตช่วยดูแล
          เด็กที่อยู่ในเหตุการณ์รุนแรงทุกชนิด ล้วนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการช่วยเหลือด้วยการประเมินจิตใจและสภาวะครอบครัว หากพบสภาวะครอบครัวมีความรุนแรงสูงจะส่งผลให้เด็กแสดงออกมาในแบบวิตกกังวล ซึมเศร้า ก้าวร้าวรุนแรง นอกจากนี้สื่อหลักหรือสื่อสังคมควรระวังในการเสนอหรือส่งต่อข่าว เนื่องจากหากเป็นผู้ที่เปราะบาง หรือมีปัญหาอยู่รับข่าวสารนี้ จะมีความเสี่ยงและส่งผล กระทบสูง เพราะมีจิตใจที่ขาดความมั่นคง


pageview  1144350    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved