HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 23/08/2560 ]
ระวังโรคมือเท้าปาก

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนมักพบเด็กเล็กป่วยโรคมือ เท้าปาก โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่เป็นสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันจำนวนมากทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคได้ง่าย จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยาพบว่าสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่วันที่ 1ม.ค.-16 ส.ค.ที่ผ่านมา พบป่วยโรคมือ เท้า ปาก 49,019 ราย และเสียชีวิต 3 ราย โดยโรคนี้พบได้มากในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ การติดต่อเกิดจากได้รับเชื้อทางปากโดยตรง ซึ่งเชื้อไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูกน้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองอุจจาระผู้ป่วย หรือติดต่อจากการไอ จาม ใส่กัน โดยโรคนี้อาจมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ผื่น ตุ่มน้ำใส หรือเม็ดแดงๆ ในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือก้น ซึ่งหายได้เองใน 7-10 วัน ทั้งนี้ โรคนี้ไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีน จะรักษาตามอาการ ถ้าหากเด็กมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ ต้องรีบพาเด็กไปพบแพทย์ทันที.


pageview  1144328    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved