HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 31/07/2560 ]
ระวัง "โรคมือ เท้า ปาก"ระบาดหนักช่วงหน้าฝน

  เมื่อฤดูฝนมาอยู่ในห้วงเวลาเดียวกันกับช่วงเปิดเทอม พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวควรระวังภัยร้ายอย่าง "โรคมือ เท้า ปาก" ในเด็กเล็กกัน ให้ดี เนื่องจากไม่นานนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยว่า โรคมือ เท้า ปากมีแนวโน้มระบาดอีกครั้งในช่วงฤดูฝน  โดยผู้ป่วยร้อยละ 80 เป็นเด็กเล็กอายุระหว่าง 1- 3 ปี  ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี จำนวนมากถึง 25,000 คน
          โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease) เกิดจากเชื้อไวรัส กลุ่มเอนเตอโรไวรัส มีการติดต่อผ่านการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือแพร่กระจายทางอ้อมผ่านการสัมผัส ผ่านของเล่น มือผู้เลี้ยงดู น้ำและอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค ทำให้พื้นที่เสี่ยงของการโรคนี้ คือ โรงเรียนอนุบาล หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ปัจจุบันโรคนี้ยังไม่มียารักษาจำเพาะ หลักการรักษาเป็นการรักษาตามอาการ เด็ก ที่เป็นโรคมือ เท้า ปาก มักเริ่มด้วยอาการไข้ เจ็บปาก กินอะไรไม่ค่อยได้ น้ำลายไหล เพราะมีแผลในปากเหมือนแผลร้อนใน และมีผื่นเป็นจุดแดง หรือเป็นตุ่มน้ำใสขึ้นบริเวณฝ่าเท้า ผู้ป่วยมักมีอาการประมาณ 2-3 วัน จากนั้นจะค่อยๆ ดีขึ้นจนหายใน 1 สัปดาห์ ส่วนใหญ่มีอาการไม่มากและหายเอง แต่อาจมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงหรือพบปัญหาแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะโรคสมองอักเสบ ซึ่งรุนแรงจนเสียชีวิตได้ ซึ่งสัญญาณอันตราย ได้แก่ อาการซึม อ่อนแรง ชัก กระตุก เดินเซ หอบ อาเจียน หาก พบอาการเหล่านี้ ต้องรีบพาเด็กไปพบ แพทย์โดยด่วน
          นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 มกราคม-4 กรกฎาคม 2559 ทั่วประเทศ พบผู้ป่วยสะสม 25,083 คน เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยร้อยละ 80 เป็นเด็กเล็กอายุ 1-3 ปี โรคนี้ส่วนใหญ่พบระบาดในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล รวมทั้งสวสนุกในห้างสรรพสินค้า เช่น บ้านบอล บ้านลม เป็นต้น เหล่านี้เป็นสถานที่ที่ผู้ปกครอง มักจะพาบุตรหลานไปพักผ่อนหลังเลิกเรียนหรือวันหยุด อาจมีเด็กบางรายเริ่มมีอาการป่วยเล็กน้อย มีไข้ต่ำๆ มีตุ่มใสขึ้นที่มือ ที่ปากเล็กน้อย แต่ไม่ได้หยุดพักที่บ้าน ทำให้โรคแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น
          นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยสูงกว่าปกติเมื่อเทียบกับข้อมูล 5 ปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบรายงานเหตุการณ์โรคมือ เท้า ปากในศูนย์เด็กเล็กหลายแห่ง และมีรายงาน ผู้ป่วยสงสัยโรคมือ เท้า ปาก เสียชีวิต 2 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ สำหรับการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่า จะพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังคงเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของนักเรียน ซึ่งมักพบการระบาดในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค.ของทุกปี พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการอยู่ร่วมกัน อาจใช้ภาชนะหรือสิ่งของร่วมกัน ดังนั้น ควรมีมาตรการการดูแลและป้องกันโรค เช่น การคัดกรองเด็กทุกวัน ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร และแนะนำให้นักเรียนล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำ
          "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รณรงค์ให้ประชาชนยึดหลัก "กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ" โดยเฉพาะเด็กเล็กยังรักษาความสะอาดส่วนบุคคลได้ไม่ดี พ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยเด็กล้างมือ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสวนสนุกในห้างสรรพสินค้า สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล เข้มงวดความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ที่กดลิฟต์ ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือผงซักฟอก ส่วนของเล่นเด็ก เครื่องเล่น  ให้เช็ดทำความสะอาดภายหลังใช้ทุกครั้ง  ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยงเด็ก ตรวจสุขภาพเด็กทุกเช้า ดูฝ่ามือ ซอกนิ้ว ปาก และที่เท้าทุกเช้า หากพบว่าเด็กมีไข้ หรือพบตุ่มใสขึ้นที่มือ เท้า หรือในปาก ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเด็กอาจเป็นโรคนี้ และให้แยกออกจากเด็กปกติ แจ้ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่เพื่อควบคุมโรคทันที" ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในตอนท้าย


pageview  1144350    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved