HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 02/08/2560 ]
น้ำท่วมระวัง! ไฟดูด

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แนะประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม และพื้นที่เฝ้าระวัง 19 จังหวัด ระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูด โดยเฉพาะบ้าน/อาคารชั้นเดียว ที่มีการติดตั้งปลั๊กไฟในระดับต่ำขอให้สำรวจระบบควบคุมไฟ (เบรกเกอร์) ตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานทุกครั้ง
          นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ข้อมูลว่า ภัยจากน้ำท่วมแต่ละครั้ง เป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชน ทั้งจากการจมน้ำ ไฟฟ้าดูด เป็นโรคอุจจาระร่วง และโรคฉี่หนู แต่ประเด็นที่น่าห่วงคือ ปัญหาการเสียชีวิตจากเหตุไฟฟ้าดูด ดังนั้น เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากเหตุไฟฟ้าดูดในช่วงน้ำท่วม ขอให้ประชาชน 19 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ลพบุรี ระนอง และชุมพร ตรวจสอบเบรกเกอร์ว่ามีการแยกระบบไฟฟ้าระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างหรือไม่ และขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้พ้นจากน้ำ ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ตัวเปียกหรือร่างกายสัมผัสกับน้ำ หลังน้ำลดห้ามเปิดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟที่ถูกน้ำท่วมโดยทันที เนื่องจากในปลั๊กไฟจะมีความชื้นหรือยังชุ่มน้ำอยู่อาจเกิดไฟฟ้าชอร์ตได้ จึงควรให้ช่างไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้งาน
          สำหรับการใช้ปั๊มสูบน้ำไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ ก่อนใช้งานจะต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ทุกครั้ง หากพบว่าสายไฟชำรุด อยู่ในสภาพแตกหักจนเห็นลวดทองแดง หรือแตกเป็นลายงา ให้เปลี่ยนสายไฟ หรือส่งซ่อมก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัย ห้ามใช้เทปพันสายไฟหรือเทปกาวพันห่อหุ้มบริเวณที่ชำรุดอย่างเด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องเดินทางในขณะที่น้ำท่วม ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า หรือตู้โทรศัพท์ อย่างน้อย 2 เมตรขึ้นไป


pageview  1145444    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved