HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 25/07/2560 ]
คัดกรองสุขภาพเด็กอุดรฯพบฟันผุ-อ้วน-สูงต่ำเกณฑ์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เปิดเผยว่า เทศบาลนครอุดรธานี ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียน ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยประสานเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุดรธานี ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา และกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี
          "เขตเทศบาลนครอุดรธานีมีโรงเรียน 35 แห่ง มีนักเรียนรวม 8,452 คน การดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนที่ผ่านมาไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนภายในเขตเทศบาลเท่านั้น แต่มีการดำเนินโครงการเหล่านี้ในโรงเรียนนอกสังกัดเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มีอยู่อีก 23 แห่ง โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานโครงการอนามัยในวัยเรียน 30 โครงการ จาก 126 โครงการ เน้นการคัดกรองสุขภาพนักเรียน 4 ด้าน คือ 1.คัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตาบกพร่อง เช่น ภาวะสายตาสั้น ตาขี้เกียจ เป็นต้น 2.ป้องกันและควบคุมภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 3.ส่งเสริมและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการ อาทิ โครงการเท่กินผัก น่ารักกินผลไม้ เป็นต้น และ 4.ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กนักเรียน ทั้งการตรวจฟันและการเคลือบหลุมร่องฟัน" นายอิทธิพนธ์กล่าว และว่า จากการดำเนินการในนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-5 จำนวน 2,024 คน ได้ผลดี ทำให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้ รับการแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยปัญหาสุขภาพที่ตรวจพบมากที่สุดคือ ฟันผุ ภาวะน้ำหนักเกิน และส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งนอกจากทำให้เด็กเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้ว ยังนำมาสู่ความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันปัญหาสุขภาพในเด็กวัยเรียน เช่น การสอนวิธีดูแลฟัน การแปรงฟันที่ถูกต้อง การสอนให้เด็กรู้จักการเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ การจำกัดการจำหน่ายน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน เป็นต้น


pageview  1145445    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved