HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 15/05/2560 ]
สธ.จับมือสปสช.แก้สภาพคล่อง กระจายงบ3.3พันล้านให้รพ.


          แก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง รพ.ขาดทุน เฉลี่ยที่ใหญ่ได้แห่งละ 100 ล้าน ประทังชีวิตไปก่อน ส่วนที่ขาดแบบวิกฤต ต้องใช้งบอีกส่วนที่กระทรวงกันไว้ 1,700 ล้านบาท จะมาพิจารณากันอีกทีว่ามีกี่แห่งและต้องกระจายงบอย่างไร ชี้อนาคตทุกแห่งต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเงิน
          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณกว่า 4.9 พันล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขาดสภาพคล่องระยะเร่งด่วนว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ สธ. ได้มีการประชุมและมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณแต่ละส่วนไปยังโรงพยาบาลทุกระดับในสังกัด สธ.ให้เร็วที่สุด ทั้งงบค่าตอบแทนกำลังคน 1,000 ล้านบาท งบค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยใน และรวมบริการทารกเกิดใหม่ โดยงบก้อนนี้จะไปที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นเงิน 3.3 พันล้านบาท และงบอีกกว่า 600 ล้านบาท เป็นงบที่ไปที่ สปสช.เช่นกัน ในเรื่องการจ่ายโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงต่างๆ เป็นต้น
          นพ.เกียรติภูมิกล่าวอีกว่า สำหรับในส่วนของงบก้อนใหญ่อย่างผู้ป่วยในและเด็กแรกเกิดนั้นจำนวนกว่า 3,376 ล้านบาท จากการหารือทุกฝ่ายได้ข้อสรุปในการปรับอัตราการจ่ายกรณีผู้ป่วยในใหม่จากเดิม คำนวณค่าน้ำหนักการจ่ายเงิน เพื่อชดเชยการขาดทุน ซึ่งเดิมคิดค่าตรงนี้เฉลี่ยแต่ละแห่งไม่เท่ากันตั้งแต่ 6,884-7,650 บาท แต่รูปแบบใหม่จะคิดเป็น 7,994 บาท ในทุกเขตสุขภาพ โดย รพ.แต่ละแห่งจะได้รับเงินก้อนนี้เฉลี่ยน้อยสุด 4.9 แสนบาทสำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็ก และโรงพยาบาลขนาดใหญ่เฉลี่ยประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วยใน อย่างไรก็ตาม จากการคำนวณดังกล่าวเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหา รพ.ขาดสภาพคล่องได้จนเกือบ 1 ปี แต่ในภาพรวมยังต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเรื่องทางการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรการระยะยาวต่อไป
          "สำหรับงบก้อนนี้ ขณะนี้อยู่ที่ สปสช. และเตรียมจะกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ตามรูปแบบที่หารือร่วมกัน โดยขั้นตอนจะต้องผ่านคณะอนุกรรมการการเงินการคลัง และเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) พิจารณา คาดว่าจะจัดสรรให้แก่โรงพยาบาลได้ภายในเดือนมิถุนายน" รองปลัด สธ.กล่าว และว่า สำหรับ รพ.ขาดสภาพคล่องวิกฤตระดับ 7 นั้นจะต้องใช้งบอีกส่วนที่กระทรวงกันไว้อยู่แล้วประมาณ 1,700 ล้านบาท โดยจะมาพิจารณาว่าสุดท้ายมีกี่แห่งและต้องกระจายงบอย่างไรต่อไป


pageview  1144328    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved