HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 12/05/2560 ]
ขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัว

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการดำเนินงาน "คลินิกหมอครอบครัว" ว่า สิ่งที่สำคัญที่ทำให้นโยบายคลินิกหมอครอบครัวสามารถขับเคลื่อนไปได้ใน 24 พื้นที่ต้นแบบมี 3 ข้อหลักๆ คือ 1.การจัดให้มีพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการบุคลากรที่ทำงานในแต่ละพื้นที่ 2.การออกแบบระบบบริการ ที่เกิดจากสหวิชาชีพที่เข้าไปร่วมดูแล และ 3.การสนับสนุนจากผู้บริหารทำให้สามารถปรับระบบการดูแลจากการดูแล "โรค" ไปเป็นการดูแล "คน" ด้วยหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จ ที่พบในพื้นที่ต้นแบบ คือ ทีมบุคลากรที่มีหัวใจปฐมภูมิร่วมกันออกแบบบริการกับชุมชนหรือท้องถิ่น และผู้บริหารที่เข้าใจให้การสนับสนุน


pageview  1141590    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved