HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 18/04/2560 ]
สธ.ชี้คลินิกเพิ่มความสูงไม่จริง

 เมื่อวันที่ 17 เมษายน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงกรณีคลินิกแห่งหนึ่งประชาสัมพันธ์โปรแกรมเกี่ยวกับการเพิ่มส่วนสูง ระบุว่าความสูงสามารถเพิ่มได้อีกปีละ 5-7 เซนติเมตร และวัย 30-40 ปี สามารถเพิ่มและพัฒนาความสูงได้มากถึง 3-5 เซนติเมตรว่า ข้อความดังกล่าวเข้าข่ายการโฆษณาชวนเชื่อและเป็นข้อมูลเกินจริง ทั้งนี้ ตามหลักวิชาการ ช่วงเวลาทองในการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะแตกต่างกัน โดยเด็กผู้หญิงจะเริ่มในช่วงอายุ 9-10 ปี ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ 12 ปี จากนั้นอัตราการเพิ่มของความสูงจะลดลงจนกระทั่งถึงอายุประมาณ 16-18 ปี ความสูงจะค่อนข้างคงที่ ส่วนเด็กชายจะเริ่มในช่วงอายุ 10-12 ปี ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ 14 ปี จากนั้นอัตราการเพิ่มของความสูงจะลดลงจนกระทั่งถึงอายุประมาณ 18-20 ปี ความสูงจะค่อนข้างคงที่ และเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถเพิ่มความสูงได้หลังช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไป
          นพ.วชิระกล่าวว่า สำหรับเทคนิคการออกกำลังกายที่คลินิกระบุว่าช่วยเพิ่มความสูงได้นั้น ไม่ใช่เป็นเพียงปัจจัยเดียวที่จะทำให้เพิ่มความสูงได้ เพราะปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสูงได้แก่การเจริญเติบโตของกระดูก โดยเฉพาะกลุ่มกระดูกยาว และการปิดของบริเวณแผ่นการเจริญเติบโต ซึ่งจะอยู่ที่ส่วนปลายของกระดูกยาว แต่เทคนิคดังกล่าวน่าจะเป็นเพียงการช่วยให้ผู้ที่เข้าโปรแกรมเพิ่มความสูงรู้สึกว่าดูสูงขึ้น เพราะเทคนิคนั้นจะช่วยทำให้รูปร่างดูกระฉับกระเฉง ดูสมบูรณ์แข็งแรง มองเห็นสัดส่วนสรีระของตัวเองได้อย่างกระชับและชัดเจน ทั้งนี้ ในเบื้องต้นให้ประชาชนผู้เสียหายจากคลินิกดังกล่าวเข้าแจ้งยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) หรือ กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ ได้ หรือผ่านสายด่วน 1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนของรัฐบาล เพื่อนำข้อมูลสู่การดำเนินการต่อไป


pageview  1144328    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved