HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 16/03/2560 ]
สธ.ฟันโรงพยาบาลจัดโปรฯเอื้อกู้ภัย

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการออกประกาศ สธ.และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกำหนด เรื่องการควบคุมปัญหาการเก็บเงินผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินว่า ขณะนี้กลุ่มกฎหมายอยู่ระหว่างพิจารณาในรายละเอียด เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ สธ.ภายใน 1-2 วันนี้ โดยร่างประกาศ สธ.มีทั้งหมด 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1.เรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน 2.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น และ 3.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
          ด้าน นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึงกรณีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งจัดโปรโมชั่นโดยแจกคูปองน้ำมันให้กับมูลนิธิที่นำผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุทุกกรณีมาส่งยังโรงพยาบาลว่า จากการตรวจสอบพบว่า โรงพยาบาลดังกล่าวได้ยุติโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา หลังเริ่มจัดโปรโมชั่นตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ในชื่อโครงการสนับสนุนโครงการเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิกู้ภัย นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังได้ทำหนังสือแจ้ง สบส.มีเนื้อความว่า ไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่ไม่ดีในการจัดโปรโมชั่นดังกล่าว ไม่ได้สนับสนุนการส่งผู้ป่วยข้ามเขตแต่อย่างใด อีกทั้งตั้งแต่จัดโปรโมชั่นดังกล่าวโรงพยาบาลก็ไม่ได้มี ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
          "สบส.จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ในมาตรา 38 ที่ว่าด้วยการห้ามโฆษณา โอ้อวด ลด แลก แจก แถม เพื่อชักชวนให้มีผู้มารับบริการจากสถานพยาบาล มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท" นพ.ธงชัยกล่าว
          ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวถึงกรณีโรงพยาบาลเอกชนที่จัดโปรโมชั่น โลโก้ของ สพฉ.ไปใช้ในคูปองด้วยว่า โรงพยาบาลดังกล่าวได้ทำหนังสือชี้แจงและทำหนังสือขอโทษ สพฉ.อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงในการทำลายคูปองดังกล่าวทิ้งอย่างเร่งด่วนและยืนยันว่าจะไม่มีการจัดทำคูปองในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก


pageview  1144352    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved