HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 14/03/2560 ]
สธ.เยี่ยมชุมชนมอแกนหวังพัฒนาคุณภาพชีวิต

 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ จ.พังงา นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำคณะสื่อมวลชนตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชาวมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา และให้สัมภาษณ์ว่า สธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พังงา ดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวมอแกน โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กาชาด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น ในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิต มอแกน ต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม-เมษายน
          นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ในการให้บริการด้านสาธารณสุข ได้จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนชาวมอแกน อ่าวบอน ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรม ปัจจุบันชาวมอแกนมีประชากร 329 คน จาก 78 หลังคาเรือน จากการตรวจสุขภาพของชาวมอแกน โรคที่พบบ่อยได้แก่ ฟันผุ ระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง หนอนพยาธิในลำไส้ และวัณโรค จากการออกหน่วยแพทย์ล่าสุด เมื่อเดือนมกราคม 2560 ว่า ได้ให้บริการตรวจร่างกาย เจาะโลหิตตรวจหาภาวะซีด ตรวจวัดสายตาในเด็กและผู้ใหญ่ ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ วัดความดัน เยี่ยมหลังคลอด ตรวจสุขภาพช่องปาก ผลการดำเนินงานตรวจภาวะซีด 60 คนพบ 9 คน วัดสายตา 80 คนไม่พบสายตาผิดปกติ ส่วนใหญ่พบตาต้อลม ตรวจอุจจาระ 73 คน พบพยาธิในลำไส้ 32 คน นอกนั้นเป็นพยาธิชนิดอื่น การเยี่ยมหลังคลอด 16 ปี คลอดบุตรคนแรก ได้ช่วยเหลือและแก้ไขนมคัด และฝึกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่


pageview  1144352    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved