HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 13/03/2560 ]
วิกฤติ'หมอกควันพิษ'รุม'เหนือ'ยาวถึงพ.ค.

    นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยรองปลัด ก.สาธารณสุข ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันกล่าวว่า เช้าวันที่ 10 มี.ค.60 ภาคเหนือส่วนใหญ่มีค่าฝุ่นละอองในอากาศอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพคือ 50-120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ จัดประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของ 8 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน จ.ตาก ตั้งแต่นี้ไปถึง พ.ค.60 เป็นช่วงวิกฤติปัญหาหมอกควัน
          ทั้งนี้ ให้ปกป้องประชาชนจากผลกระทบสุขภาพ ให้เจ้าหน้าที่และ อสม. แนะนำให้ความรู้ป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยหอบหืด โรคหัวใจ แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและจัดเตรียมห้องสะอาด, ติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ, เตรียมสถานพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ให้พร้อมรับผู้ป่วย เป็นต้น ซึ่งตั้งแต่ 26 ก.พ.-4 มี.ค.60 พบผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคใน 8 จังหวัด 46,566 ราย มากที่สุดคือ โรคหัวใจ-หลอดเลือด 27,497 รายทางเดินหายใจ 15,634 ราย ตาอักเสบ 1,808 ราย ผิวหนังอักเสบ 1,627 ราย


pageview  1144352    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved