HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 07/03/2560 ]
สบส.จ่อเอาผิด'คลินิกความงาม' หลังผ่าตัดส่งผู้ป่วยพักฟื้นแมนชั่น

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ทั่วประเทศมีสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือคลินิกที่ให้บริการเสริมความงามประมาณ 1,600 แห่ง ส่วนใหญ่จะมีการให้บริการผ่าตัด เช่น การเสริมจมูก ดึงหน้า หรือทำหน้าเรียว (V-Shape) ซึ่งจะต้องทำในห้องผ่าตัด โดยคลินิกเหล่านี้สามารถขออนุญาตเปิดให้บริการด้านผ่าตัดได้ และต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 อย่างเคร่งครัด โดยห้องผ่าตัดมี 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก ต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 12 ตารางเมตร และขนาดใหญ่ ต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 20 ตารางเมตร เนื่องจากเป็นห้องใช้ผ่าตัดกรณีที่ต้องใช้ยาชาเฉพาะที่จำนวนมาก มีการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำ เพื่อให้หลับ การดมยาสลบหรือผ่าตัดหลายอวัยวะพร้อมกันในคราวเดียวกัน โดยจะต้องมีวิสัญญีแพทย์ เป็นต้น
          นพ.ธงชัยกล่าวต่อว่า ผู้ดำเนินการคลินิกจะต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานของห้องผ่าตัด ทั้งสถานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มีบริเวณล้างเครื่องมือ และบริเวณทำความสะอาดเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อโรค 100 เปอร์เซ็นต์ ผู้ให้บริการต้องเป็นแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมถูกต้องตามกฎหมาย และมีอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ครบถ้วนเพียงพอต่อการให้บริการ และอุปกรณ์การช่วยเหลือชีวิตในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในสถานพยาบาลต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่สำคัญกำหนดให้คลินิกที่มีห้องผ่าตัดขนาดใหญ่ จะต้องจัดให้มีห้องพักฟื้นเพื่อดูอาการผู้ป่วยหลังผ่าตัดให้มีความปลอดภัยในระยะเวลาทำการของคลินิก
          "สิ่งที่น่าเป็นกังวลขณะนี้พบว่ามีคลินิกบางแห่งนำตัว ผู้ป่วยหลังผ่าตัดไปพักฟื้นนอกคลินิก เช่น แมนชั่น หรือคอนโดมิเนียมซึ่งคลินิกได้จัดเตรียมไว้ ถือว่าการกระทำผิดกฎหมายและเสี่ยงอันตรายต่อผู้ป่วย เข้าข่ายการเปิดสถานพยาบาลเถื่อน มีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่ปรับปรุงและแก้ไข ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 มีโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" นพ.ธงชัยกล่าว


pageview  1144329    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved