HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 07/03/2560 ]
ภาคปชช.จี้กสม.คลายปม'สิทธิบัตรยา'

 ตามที่กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ไปยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่เห็นด้วยกับการออกคำสั่งตามมาตรา 44 เพื่อเร่งออกสิทธิบัตร โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับยา และขอให้ทบทวนเรื่องนี้นั้น
          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ได้หารือกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และเสนอว่า ข้อเสนอที่ภาคประชาสังคมเสนอต่อ สธ.เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ม.44 เรื่องสิทธิบัตร ของกระทรวงพาณิชย์ มี 2 ข้อ คือ 1.ขอให้ สธ.เสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ให้แยกคำขอสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ออกจากสิทธิบัตรด้านอื่น 2.ขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิบัตรใหม่ที่จะดำเนินการตรวจสอบสิทธิบัตรด้านยาโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก อย.และนักวิชาการมาเป็นผู้ให้การอบรม
          'นอกจากนี้ เครือข่ายฯยังได้ร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องที่ยื่นหนังสือถึง คสช.ด้วย และในวันที่ 7 มีนาคม เวลา 14.00 น. มีนัดหารือกับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาถึงประเด็นนี้ด้วย" น.ส.กรรณิการ์กล่าว


pageview  1141653    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved