HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 03/03/2560 ]
ห้ามนำเข้าขนมพิษ!จีน

 ภก.ประพนธ์อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และโฆษก อย.เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์เตือนภัยพบเด็กเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยเวียนหัว อาเจียน นอนซึมตาลอย ไม่มีอาการตอบสนอง หลังบริโภคขนมเป็นผงคล้ายเกล็ดน้ำตาลมี 2 สี 2 รส บรรจุในขวดเล็กๆ เหมือนขวดน้ำอัดลมสีดำ บนฉลากเขียนคำว่า BLACK POWDER มีข้อความภาษาจีน ไม่มีข้อความภาษาไทย-เลข อย.นั้น ได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพื้นที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดรวมถึงประสานด่านอาหารและยา กรมศุลกากร ให้เพิ่มตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารกรณีพิเศษ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นข่าวไม่อนุญาตให้นำเข้าเด็ดขาด
          ทั้งนี้ ได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่เด็กมักซื้อไปรับประทานหากตรวจพบผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ให้ยึด-อายัดแล้วแต่กรณี และสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพความปลอดภัยเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


pageview  1144351    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved