HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 02/03/2560 ]
สธ.ห่วงพิษภัย'เหล้ามือสอง' ออกคำเตือนผู้ไม่สมควรดื่ม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมกับ นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอธิบดีทุกกรมของกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวเรื่อง "การจัดทำชุดข้อแนะนำสำหรับผู้ไม่สมควรดื่มสุรา" ว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุ อันดับ 1 ของการสูญเสียปีสุขภาวะในประชากรทั่วประเทศและการสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน โดยเพิ่มปริมาณการดื่มของเด็กและเยาวชน 1.5 เท่า เพิ่มการดื่มแบบหนัก 2 เท่า และเพิ่มการดื่มแบบอันตราย 1.5 เท่า สธ.จึงมีความห่วงใยประชาชน ในปัญหาโรคและภัยสุขภาพจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมไม่ว่าในรูปแบบใด เนื่องจากเป็นสาเหตุทำให้คนไทยป่วยและตายก่อนวัยอันควรจำนวนมากในแต่ละปี และยังเป็นสาเหตุอีกมากมายที่เกิดจากการดื่มสุราแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นบุคคลรอบข้าง ที่เรียกว่า เหล้ามือสอง จึงได้จัดทำร่างชุดข้อแนะนำสำหรับผู้ไม่ควรดื่มสุรา โดยสาระสำคัญคือ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความชัดเจนว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพ และประชาชนกลุ่มใดบ้างที่ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสื่อสารกับประชาชนทั่วไป (Public Health Recommendation) เพื่อที่จะดูแลและปกป้องประชาชนกลุ่มที่การดื่มแอลกอฮอล์จะสร้างปัญหาต่อสุขภาพและสังคม หรือกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group)
          นพ.โสภณกล่าวว่า กรมควบคุมโรคร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หารือร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคม และเครือข่ายทางด้านวิชาการ ร่วมกันพิจารณาร่างเอกสารชุดข้อแนะนำสำหรับผู้ไม่ควรดื่มสุรา โดยอ้างอิงจากเอกสารวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางให้สังคมใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับโทษพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือกติกาในสังคม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข จะประกาศเป็นข้อแนะนำต่อไป โดยจะเน้นไปที่กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หญิงตั้งครรภ์ทุกระยะ หญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ผู้ที่ทำงานเสี่ยง ผู้ที่มีปัญหาโรคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว


pageview  1141653    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved