HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 02/03/2560 ]
คืบหน้าไร้สถานะ'เด็กจี-คนโพ้นทะเล'

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา กล่าวภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการได้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิว่า ที่ประชุมมีหลายภาคส่วนเข้าร่วม ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสภา ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ ซึ่งสรุปได้ว่าการคืนสิทธิจะดำเนินการใน 2 กลุ่มคือ 1.บุคคลดั้งเดิม หรือคนโพ้นทะเล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนสัญชาติจีนที่อยู่ในประเทศไทยมานานมาก แต่ไม่ได้เลขสถานะ ไม่ได้สิทธิสุขภาพ และ 2.เด็กนักเรียนที่ได้สิทธิการศึกษาในสถานศึกษาที่ภาครัฐให้สิทธิ โดยเดิมทีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 แต่ให้กลับมาพิจารณาเรื่องตัวเลขให้ชัดเจน
          "จากการประชุมครั้งนี้ได้มีการสรุปตัวเลขใหม่อีกครั้ง โดยในกลุ่มคนโพ้นทะเลมีจำนวน 38,154 คน ซึ่งกลุ่มนี้มีการพิจารณาได้สถานะ แต่จะต้องมีการขึ้นทะเบียนอีกครั้ง เนื่องจากหลายคนอายุมากและอาจเสียชีวิตไปแล้ว และกลุ่มนักเรียนที่ได้สิทธิการศึกษา หรือที่เรียกว่าเด็กกลุ่มจี มีจำนวนทั้งหมด 90,337 คน แต่ไม่รวมเด็กนักเรียนที่เดินทางไปกลับอีกจำนวน 629 คน โดยทั้งหมดจะมีการเสนอต่อ ครม.และจะเสนอของบประมาณรายหัวประมาณ 2,200 บาทต่อคน โดยผ่านเข้าสู่กองทุนคืนสิทธิของกระทรวงสาธารณสุข" นายสุรพงษ์กล่าว และว่า หลังจากนี้จะมีการเวียนข้อสรุปจากที่ประชุมไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและนำเข้าสู่ ครม.พร้อมกันทั้ง 2 กลุ่มทีเดียว ซึ่งที่ประชุมกำชับให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ทันของบผ่านปีงบประมาณ 2561 ซึ่งกำหนดสุดท้ายช่วงเดือนเมษายนนี้


pageview  1144329    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved