Follow us      
  
  

  
คำถาม : จำนวนเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาว
รบกวนสอบถาม ข้อมูลสถิติจำนวนเด็กป่วยด้วยมะเร็งเม็ดเลือขาว leukemia ปัจจุบันมีจำนวนเท่าไหร่ และแบ่งเป็นรายภาค อยู่ประมาณกี่คนคะ
ประเภทคำถาม : โรคไม่ติดต่อ
ถามโดย : บัณฑิตา นฤมาณเดชะ   หน่วยงาน :  นักศึกษา บัณฑิตศึกษา
ถามเมื่อ : 13/07/2559 [13:07:49 ]

คำตอบที่ 1 : เรียน คุณบัณฑิตา จำนวนเด็กป่วยด้วยมะเร็งเม็ดเลือขาว leukemia มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายงานสถิติสาธารณสุข โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ซึงมีข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ.2557 ตาม link นี้ครับ http://bps.moph.go.th/new_bps/สถิติสาธาณสุข ขอบคุณมากครับ...
โดยสำนักงานพัฒนาระบบ้อมูลข่าวสารสุขภาพ
วันที่ 15/07/2559 [10:19:01 ]


สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892494 www.hiso.or.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved