Follow us      
  
  

  
คำถาม : สอบถามข้อมูลอุบัติเหตุรายจังหวัดโดยแยกเป็นรายเดือนครับ
อยากจะรบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ คือกำลังทำวิจัยปริญญาเอกซึ่งประกอบด้วยงานย่อยหลายชิ้นๆหนึ่งคือกำลังวิเคราะห์ผลกระทบของอุบัติเหตุการจราจรทางบงต่อการใช้โลหิต อยากจะสอบถามว่า จะหาข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นรายเดือน จำแนกตามจังหวัด ระหว่างช่วงเดือน ม.ค. 2554 ถึง ธ.ค.2558 จะสามารถหาได้จากที่ไหน ติดต่อใคร เว็ปไซด์ใด หรือ มีวิธีติดต่ออย่างไรครับ ขอบคุณมากครับ
ประเภทคำถาม : อุบัติเหตุ/อุบัติภัย
ถามโดย : อรรถทวี ธัญญะวุฒิ   หน่วยงาน :  Chulalongkorn University, 084-700-4000
ถามเมื่อ : 28/05/2559 [12:48:30 ]

คำตอบที่ 1 : เรียน คุณอรรถทวี ธัญญะวุฒิ ข้อมูลจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก มีหน่วยงานที่ทำการเก็บข้อมูลเป็นรายจังหวัดในแต่ละปี และเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีความทันสมัยพอสมควร นั่นคือ มูลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads Foundation) ซึ่งทางคุณอรรถทวี สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลจากในเว๊ปไซต์ของมูลนิธิไทยโรดส์ ดังนี้ครับ http://www.thairoads.org โดยข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในเวปไซต์ดังกล่าว จะมีข้อมูลเป็นรายปีเท่านั้น หากต้องการข้อมูลไปรายเดือน ทางคุณอรรถทวี อาจจะต้องสอบถามและติดต่อ/ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ ขอบคุณครับ...
โดยสำนักงานพัฒนาระบบ้อมูลข่าวสารสุขภาพ
วันที่ 28/05/2559 [15:31:41 ]


สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892494 www.hiso.or.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved