Follow us      
  
  

  
คำถาม : สถานการณ์การตรวจพบโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน
สถานการณ์การตรวจพบโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนของประเทศไทย ของจังหวัดตาก ของอำเภอแม่สอด ปี 2556 - 2558
ประเภทคำถาม : โรคไม่ติดต่อ
ถามโดย : รัศมี ปู๊ดตา   หน่วยงาน :  223 ม. 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไม้แป้นตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
ถามเมื่อ : 26/01/2559 [11:35:25 ]

คำตอบที่ 1 :

เรียน คุณรัศมี ปุ๊ดตา

จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า มีการดำเนินโครงการบูรณาการการควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิและโรคติดต่อนำโดยแมลงในพื้นที่แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(thaigcd.ddc.moph.go.th/.../Gr_3_summarize_โครงการพระราชดำริฯ.ppt) โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีจังหวัดตากเป็น 1 ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ศึกษาดังกล่าว หากแต่ทางสำนักงานฯไม่ได้มีการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ไว้ ซึ่งผมอาจรบกวนให้ทางคุณรัศมีประสานขอข้อมูลนี้กับทางสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ตามเบอร์โทรศัพท์ 02-590-3103 นี้ครับ

ขอบคุณมากครับ...

โดยสำนักงานพัฒนาระบบ้อมูลข่าวสารสุขภาพ
วันที่ 27/01/2559 [10:55:37 ]


สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892494 www.hiso.or.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved