Follow us      
  
  

  
คำถาม : เมตาบอลิกซินโดรม ในรายงานฯ ฉบับที่ 5
ความชุกของเมตาบอลิกซินโดรม จากรายงานการสำรวจภาวะสุขภาพประชากรไทย ฉบับที่ 5 เป็นข้อมูลในการทำวิจัย ค่ะ
ประเภทคำถาม : อื่นๆ
ถามโดย : กัลยภรณ์ เชยโพธิ์   หน่วยงาน :  คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
ถามเมื่อ : 30/12/2558 [22:23:12 ]

คำตอบที่ 1 :

เรียน คุณกัลยภรณ์ เชยโพธิ์ ครับ

ณ ปัจจุบัน การสำรวจภาวะสุขภาพประชากรไทย ฉบับที่ 5 ยังไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลของการสำรวจเรื่องดังกล่าว ยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียม หากมีการออกรายงานสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ทางสำนักงานฯจะนำเสนอที่หน้า website ให้สำหรับ download ต่อไปครับ

ขอบคุณครับ...


โดยสำนักงานพัฒนาระบบ้อมูลข่าวสารสุขภาพ
วันที่ 14/01/2559 [15:11:17 ]


สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892494 www.hiso.or.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved