Follow us      
  
  

  
คำถาม : ความชุกผู้ที่มีเพศสัมพันธ์
ความชุกของวัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ในระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ จังหวัดสกลนคร
ประเภทคำถาม : เพศสัมพันธ์
ถามโดย : เพ็ญนภา หงษ์สาพงค์   หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ถามเมื่อ : 15/03/2556 [08:56:54 ]

คำตอบที่ 1 :

เรียน คุณเพ็ญนภา ครับ

ข้อมูลวัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ณ ตอนนี้เท่าที่ทราบ ยังไม่มีหน่วยงานใดได้รวบรวมข้อมูลนี้ไว้ครับ หากแต่สามารถสอบถามข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวนี้ได้จาก สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ในกลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ โทร 02-590-3289 , 02-590-3291 ครับ

ขอบคุณมากครับ...

โดยสำนักงานพัฒนาระบบ้อมูลข่าวสารสุขภาพ
วันที่ 15/03/2556 [11:10:29 ]


สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892494 www.hiso.or.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved