Follow us      
  
  

  
คำถาม : ข้อมูลพฤติกรรมการรักษาสุขภาพ
สวัสดีค่ะ หนูต้องการข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรักษาสุขภาพของคนในช่วงอายุ 18-23 24-29 30-35 หรือช่วงอายุที่ใกล้เคียง หรือเป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายข้างต้น มีการให้ความสำคัญของสุขภาพอย่างไรบ้าง ค่ะ
ประเภทคำถาม : อื่นๆ
ถามโดย : วราพรรณ นาวารักษ์   หน่วยงาน :  นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
ถามเมื่อ : 27/02/2556 [01:12:56 ]

คำตอบที่ 1 :

เรียน คุณวราพรรณ นาวารักษ์

พฤติกรรมการรักษาสุขภาพของคนไทย ที่ทางสำนักงานฯได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายอายุไว้นั้น ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และการบริโภคผักและผลไม้ โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เครื่องมือสุขภาพที่ชื่อว่า "แนวโน้มสุขภาพ" และหัวเรื่อง "พฤติกรรมสุขภาพ" ตาม link นี้ครับ http://www.hiso.or.th/hiso/visualize/Index.php

ขอบคุณมากครับ...

โดยสำนักงานพัฒนาระบบ้อมูลข่าวสารสุขภาพ
วันที่ 08/03/2556 [11:16:51 ]


สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892494 www.hiso.or.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved