Follow us      
  
  

  
คำถาม : จำนวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และข้อมูลการสำรวจการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยในแต่ละภาค
เรียนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ สถิติการสำรวจการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น แยกในแต่ละภาคครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
ประเภทคำถาม : เด็กและเยาวชน
ถามโดย : รพ.สต.ก้านเหลือง   หน่วยงาน :  รพ.สต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
ถามเมื่อ : 08/11/2555 [14:38:18 ]

คำตอบที่ 1 :

เรียน ทาง รพ.สต.ก้านเหลือง

สำนักงานฯมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่อง "สัดส่วนมารดารายอายุ" โดยดูจาก link นี้ครับ http://www.hiso.or.th/hiso/visualize/Index.phpโดยเข้าไปที่ข้อมูลการเกิดและการตาย และเลือกหัวเรื่อง สัดส่วนมารดารายอายุ ได้เลยครับ หากแต่เป็นข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้น อาจมีการสำรวจในประเด็นนี้อยู่โดยสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข เบอร์โทร 02-590-1776 ครับ

ขอบคุณครับ...

โดยสำนักงานพัฒนาระบบ้อมูลข่าวสารสุขภาพ
วันที่ 08/11/2555 [15:11:58 ]


สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892494 www.hiso.or.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved