หน้าแรก

 
  

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 

วิถีหมากล้อม
คุณค่า 3 ประการของหมากล้อม


 
               ในการเล่นหมากล้อมแต่ละกระดานนั้น ผู้เล่นได้รับประโยชน์และคุณค่า 3 ประการคือ
 
               1) หลี่ ขงจื้อ เคยกล่าวเป็นปรัญญาไว้ว่า “ คนจะมีหลี่ หรือ มีมารยาทที่ดีนั้น ต้องมีความ
อบอุ่น (warmth) ความเมตตากรุณา (kindness) และความเป็นคนที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา
(consideration)ยิ่งไปกว่านั้น ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่โอ้อวด ”ผู้ที่เล่นหมากล้อมอย่างถูกหลัก
และตามเป้าหมายที่แท้จริงจะทราบว่าในการเล่นแต่ละครั้งไม่มีใครที่จะชนะทุกกระดาน และไม่มีใคร
เก่งเกินใครหรือตรงกับสำนวนที่ว่า “ เหนือฟ้ายังมีฟ้า ” ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นเข้าใจและสำนึกถึงความเป็น
“ เป็นมนุษย์ที่ดี ” ไม่แก่งแย่งชิงดีกัน
 
              2) จื้อ หมายถึง ความฉลาดปราดเปรื่อง ความรอบรู้ มีไหวพริบและความเป็นอัจฉริยะ
ขงจื้อ กล่าวไว้ว่า “ การมีความรู้ที่แท้จริง คือ การไม่หลงเชื่อ งมงายกับสิ่งต่างๆ อย่างง่ายดายโดยไม่
ใช้วิจารณญาณเสียก่อน ”อาจารย์หมากล้อมมืออาชีพวัย 70 ปีเคยให้คำนิยามของ “จื้อ” ในแง่ของ
หมากล้อมไว้ว่า “ การเล่นหมากล้อมเป็นการฝึกฝนให้มีการพัฒนาทางจิตใจที่สูงขึ้น  เวลาที่ผู้เล่นพินิจ
พิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของหมากล้อมแต่ละเม็ดบนกระดานนั้น เปรียบเสมือนเป็นการแสดงออกถึง
ความอ่อนน้อมถ่อมตน มองเทคนิคและกลยุทธ์ของผู้เล่นอย่างลึกซึ้งและพยายามทำความเข้าใจ โดย
ส่วนมากเรามักจะไม่ยอมรับและชื่มชมในความสามารถของผู้เล่น แต่หมากล้อมสอยให้เรายอมรับ ผล
ที่จะตามมาก็คือ ‘ปัญญา’ ที่ได้เพิ่มพูนขึ้นจากการเรียนรู้กลยุทธ์ของผู้เล่นนั่นเอง”

             3) เหยิน ตามหลักภาษาศาสตร์ จะแปลได้ 2 ความหมายคือ “ตัวคน”และอีกความหมายคือ
“สอง” ซึ่ง ถ้ารวมกันแล้วจะแปลได้ความหมายว่า คนแต่ละคนจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในด้าน
ศีลธรรม ความหมายของ “เหยิน” ในแง่ของหมากล้อม คือ ผู้เล่นจะต้องไม่หวังที่จะเอาชนะแต่อย่าง
เดียว แต่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่เล่น เพราะเราสามารถเรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์จากคู่เล่นได้ ใน
ขณะเดียวกันคู่เล่นก็สามารถเรียนรู้จากเราได้เช่นกัน


ปราชญ์เมธี “เม้งจื้อ” ได้กล่าวไว้ว่า

“ ความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลักของ หลี่
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นหลักของจื้อ
ความรู้สึกเห็นใจผู้อื่นเป็นหลักของเหยิน ”

คุณค่าเหล่านี้ “หมากล้อม” ได้สอนผู้เล่นแล้วอย่างไม่รู้ตัว

    ขอขอบคุณข้อมูลจาก
    ที่มา : หนังสือ ออล แม็กกาซีน
             ฉบับที่ 9 / มกราคม 2550
             ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล