PDF File
  IMAGE File
  Download ZipFile


 
 


ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ธันวาคม 2548
เนื้อหา : ปรีชา เปรมปรี , เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย , ถนอม น้อยหมอ , ฉันทนี บูรณะไทย
           สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค , สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
 
หน้าที่ 1    


1. การระบาดของไข้หวัดนกทั่วโลก

                  โรคไข้หวัดนก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ type A ในตระกูล
Orthomyxoviridae ซึ่งก่อการให้เกิดการติดเชื้อทั้งในมนุษย์ และสัตว์หลายชนิด เช่น ม้า สุกร แมว นก ไก่ เป็นต้น การเกิดโรคในสัตว์โดยเฉพาะในสัตว์ปีกเกิดขึ้นมานานกว่า 100 ปีแล้ว มีการระบาดเป็นครั้งคราวในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และอิตาลี โดยปกติ โรคไข้หวัดนกติดต่อมายังมนุษย์ได้ไม่ง่ายนัก แต่พบว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (Influenza A H5N1) มีการติดต่อถึงคนเป็นครั้งแรกที่ฮ่องกงเมื่อปี พ.ศ. 2540 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา มีการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกา ชิลี จีน ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน และเบลเยี่ยม จนกระทั่งปลายปี พ.ศ.2546–2547 มีการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีกครั้งใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย อันได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย ไต้หวัน กัมพูชา ญี่ปุ่น ลาว ปากีสถาน ฮ่องกง และจีน

 

สถานที่ สายพันธุ์ ชนิดสัตว์ที่พบ
 เกาหลีใต้ H5N1  ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ด
 อินโดนีเซีย H5N1  ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ด นกกระทา และนกพิราบ
 เวียดนาม* H5N1  ไก่เนื้อ
 ไทย* H5N1  ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดห่าน ไก่งวง
นกกระทา นกยูง แมว และ เสือ
 ไต้หวัน H5N2  ไก่ไข่ และไก่ขนสีพันธุ์พื้นเมือง
 กัมพูชา H5N1  ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ด สัตว์ปีกในสวนสัตว์
 ญี่ปุ่น H5N1  ไก่ไข่
 ลาว H5  ไก่ไข่
 ปากีสถาน H7  ไก่ เป็ด ห่าน และนกพิราบ
 ฮ่องกง H5N1  นกเหยี่ยว
 จีน H5N1  ไก่ เป็ด ห่าน และนกพิราบ


 


ภาพที่ 1 พื้นที่ของประเทศในเอเชียที่มีการระบาดของไข้หวัดนก ในสัตว์ปีก

 

                   การติดเชื้อของไข้หวัดนกมาสู่คนครั้งแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ที่ประเทศ
ฮ่องกง เมื่อเชื้อ H5N1 ทำให้เกิดโรคติดเชื้อระบบหายใจในผู้ป่วย จำนวน 18 ราย เป็นผู้ป่วยเด็ก
จำนวน 11 ราย มีผู้เสียชีวิตจาก acute respiratory distress syndrome (ARDS) 6 ราย ซึ่งเป็น
ช่วงเดียวกับที่มีการระบาดล้มตายของสัตว์ปีกจากเชื้อ H5N1 แสดงว่าเป็นการแพร่ระบาดจากนก
ที่ป่วยมาสู่คน สำหรับการแพร่เชื้อจากคนสู่คนอาจเกิดได้ แต่แสดงอาการไม่รุนแรงหรือไม่มี
อาการ จึงได้มีการทำลายสัตว์ปีกทั้งหมดจำนวน 1 ล้าน 5 แสนตัว
 

                   สำหรับการระบาดครั้งใหม่ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมามี
รายงานการระบาดของเชื้อ H5N1 ในสัตว์ปีก ในทวีปเอเชียรวม 9 ประเทศ คือ กัมพูชา จีน
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว เกาหลี ไทย เวียดนาม และมาเลเซีย นับจนถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน
2548 มีรายงานการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H5N1 มาสู่คน จำนวน 132 ราย เสียชีวิต 68 ราย
(52%) ได้แก่ เวียดนาม 93 ราย เสียชีวิต 42 ราย ไทย 21 ราย เสียชีวิต 13 ราย  อินโดนีเซีย
11 ราย เสียชีวิต 7 ราย กัมพูชา 4 ราย เสียชีวิต 4 ราย และจีน 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย แสนตัว
 รายงานถูกเปิดอ่านทั้งหมด ครั้ง
HISO-เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธฃเธฐเธšเธšเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃเธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล