Area Based Health Information
 
 
 ข้อมูลตามพื้นที่ (Area Based Health Information)

กรุณาเลือกพื้นที่และข้อมูลที่ท่านต้องการจากเมนูด้านซ้ายมือFusionCharts will load here!
โปรดเลือกพื้นที่และข้อมูลที่ท่านต้องการจากเมนูด้านซ้ายมือ


อัตราส่วนประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ (ประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพ 1 คน)เข้าชม 6558 ครั้ง เริ่มนับ 1 มีนาคม 2558
Health Information System Development Office