กระดานแผนภูมิ

การแสดงผลข้อมูลสุขภาพในรูปแบบของแผนภูมิที่หลากหลายโปรดเลือกหัวข้อข้อมูลที่ท่านต้องการจากเมนูด้านซ้ายมือ


Health Information System Development Office

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม

ปิด X
 
   
 

สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ขอความร่วมมือจากผู้ใช้งานในการตอบแบบสอบถาม
การใช้บริการเว็บไซต์นี้ สำนักงานฯขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

หากท่านมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถาม กรุณาติดต่อนักวิจัยของโครงการ
คุณเทวธิดา ขันคามโภชก์ โทรศัพท์ 089-698-8484 หรือ 085-956-8668