เปรียบเทียบพื้นที่ตาม เลือกปี
FusionCharts will load here!
FusionCharts will load here!

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลทะเบียนราษกร์ (ทะเบียนตาย) กระทรวงมหาดไทย ,สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

Health Information System Development Office
เข้าชม 4038 ครั้ง เริ่มนับ 5 กุมภาพันธ์ 2558