เลือกแบบ
FusionCharts will load here!
เลือกปี
FusionCharts will load here!

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลสำรวจทรัพยากรสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

 

Health Information System Development Office
เข้าชม 1839 ครั้ง เริ่มนับ 5 กุมภาพันธ์ 2558