ระบบรายงานข้อมูลบริการป้องกันโรคเอดส์ในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง
RIHIS OnlineDownload เอกสาร คู่มือ และแบบบันทึก

09/01/17  แบบบันทึกและรายงาน VCT&STI ปีงบ 2560 Ver.1.08 Download
09/01/17  แบบบันทึกและรายงาน STI ปีงบ 2560 Ver.1.08 Download
27/04/16  แบบบันทึก Outreach ปีงบ 2559 Ver.1.05 Download
12/12/14  คู่มือการใช้งานระบบปีงบ 2558 Download
6/8/17  วีดีโอแนะนำการบันทึกและรายงาน VCT&STI ดูคลิป
6/8/17  วีดีโอแนะนำการบันทึกและรายงาน VCT&STI (ต่อ) ดูคลิป
6/8/17  วีดีโอแนะนำการบันทึกและรายงาน Outreach ดูคลิป
6/8/17  วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ Rihis Online ดูคลิป
6/8/17  วีดีโอแนะนำการดาวน์โหลดรายงาน(ใหม่) ดูคลิป

Download รายงาน